Stranačka saopštenja, 5. avgust – Demokrate

Momčilo Leković: Raspuštanje SO Bar očekivano, građanin Dušan Raičević da prestane da se lažno predstavlja

“Današnje odlaganje 34. sjednice SO Bar, zakazane za 8. avgust zbog stupanja na snagu Odluke kojom se ukida Zakon o dopuni Zakona o lokalnoj samoupravi kojim su odloženi lokalni izbori u više opština, čime je predmetni zakon prestao da važi danom objavljivanja u Službenom listu Crne Gore, odnosno 1. avgusta, automatski znači i raspuštanje barskog parlamenta.

Iako je Predsjednica SO Bar Milena Božović upoznala javnost da se obratila Ministarstvu javne uprave sa zahtjevom za davanje tumačenja – mišljenja da li Skupština opštine Bar ima legitimitet za održavanje sjednice i punopravno odlučivanje, vjerujemo da ministar Dukaj ovog puta neće zalaziti u zonu krivične odgovornosti davanjem nezakonitog mišljenja, ali ni da će predsjednica SO Bar ovog puta, za razliku od prošlog, prihvatiti bilo kakav pokušaj dezavuisanja javnosti od strane gospodina Dukaja.

Sve ono što smo najavljivali i govorili na proteklim skupštinskim zasijedanjima pokazuje se tačnim. Smišljeno odlaganje izbora u Baru zbog straha od suda građana i samim tim produženje mandata predsjedniku Opštine Bar pokazalo se kao neustavno, ali i nezakonito. Sve ono što je doneseno na osnovu sada već nepostojećih dopuna Zakona o lokalnoj samoupravi više ne može važiti, pa samim tim ni Odluka o izboru predsjednika Opštine Bar od 8. jula koja je izglasana glasovima 22 odbornika kojom se daje novih 4 godine mandata Dušanu Raičeviću, koja je potpuno nezakonita.

U vezi sa tim, već par dana smo svjedoci da se bez imalo skrupula, građanin Dušan Raičević još uvijek predstavlja kao predsjednik Opštine Bar iako mu je četvorogodišnji mandat istekao 2. avgusta ove godine. Ovim ovaj građanin ulazi u zonu krivične odgovornosti, pa ga podsjećamo na član 383 Krivičnog zakonika Crne Gore kojim je zabranjeno lažno predstavljanje, za šta je predviđena novčana kazna ili zatvor do jedne godine.

Na kraju, ističemo da za sve navedeno, za kompletno pravno nasilje koje nas je zadesilo i pravnu hajdučiju kojoj smo svjedočili u barskom parlamentu posljednjih mjeseci, za gaženje Ustava, zakona, Statuta i Poslovnika neko će itekako pred građanima morati da odgovara, od ministra Dukaja pa sve do lokalnih pravnih ‘tumača’ koji su Ustav i zakone bacilli pod noge”, kaže se u saopštenju Momčila Lekovića, potpredsjednika Opštinskog odbora Demokrata Bar.

Share.

Comments are closed.