TO Bar raspisala javni poziv za učešće u projektima valorizacije kulturne baštine

Turistička organizacija Bar raspisala je javni poziv za učešće u postupku raspodjele sredstava za realizaciju projekata valorizacije kulturne baštine, koji se odnose na arheološka istraživanja, konzervatorske i restauratorske radove, rekonstrukciju i promociju kulturnih dobara na teritoriji Opštine Bar.

“Predmet javnog poziva je dodjela finansijskih sredstava od Turističke organizacije Opštine Bar za pokrivanje troškova ili dijela troškova za realizaciju projekata valorizacije kulturne baštine, koji se odnose na arheološka istraživanja, konzervatorske i restauratorske radove, rekonstrukciju i promociju kulturnih dobara na teritoriji opštine Bar.

Finansijska sredstva opredijeljena ovim Javnim pozivom iznose 13.300 eura. Pravo na podnošenje zahtjeva imaju javne ustanove, NVO i druga pravna lica.

Javni poziv je otvoren 45 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Dan” i na internet stranici Turističke organizacije Opštine Bar (www.bar.travel).

Prijava na Javni poziv sa prilozima podnosi se neposredno ili poštom na adresu: Turistička organizacija Opštine Bar, Vladimira Rolovića 10, 85000 Bar, sa naznakom ‘ Za Javni poziv’”.

Javni poziv dostupan je i na linku: https://bit.ly/3FK81RP

Share.

Comments are closed.