Crkva Sv. Ilije, srednji vijek, Velje Selo – III kat.

Crkva Svetog Ilije nalazi se na brdu Radomi do (Radomir) kod Veljeg sela.

Na osnovu njene arhitektonske koncepcije, kao i sačuvane nekropole u blizini crkve, može se pretpostaviti da je ova pravoslavna crkva podignuta u kasnom srednjem vijeku, najvjerovatnije u drugoj polovini XVI vijeka.

Predstavlja manju jednobrodnu građevinu, zidanu pravilnim tesanim kvaderima ružičastog kamena slaganim u horizontalne redove. Iznad zapadnog dijela crkve naknadno je u XIX vijeku izgrađen manji zvonik “na preslicu”. Iznad zapadnog portala u fasadi su uzidane dvije kamene ploče sa isklesanim krstovima. U porti crkve nalazi se nekropola sa više grobova, pokrivenih velikim kamenim pločama. Crkva je u zemljotresu 1979. godine oštećena, nakon čega je izvršena njena obnova i rekonstrukcija.

Share.

Comments are closed.