Čaršija i podgrađe, XV-XIX vij, Stari Bar – III kat.

Stara čaršija nalazi se u podgrađu Starog grada Bara. Formiranje čaršije započeto je u turskom periodu.

U XVIII i XIX vijeku dobija svoju ambijentalnu fizionomiju izgradnjom stambenih, ekonomskih i zanatskih objekata. Nakon oslobođenja Bara od Turaka 1878. godine, život Starog grada Bara se potpuno preselio u podgrađe, kada čaršija dobila današnji izgled. Matrica stare čaršije orijentalnog je tipa, sa nepravilnom glavnom saobraćajnicom krivudave linije. Glavna saobraćajnica je zbog strmog terena bila kaskadno kaldrmisana.

U novije vrijeme prostor saobraćajnice je zaravljen postavljanjem kamenih ploča, te je tako narušen izvorni izgled. Svi objekti su u nizu, naslonjeni jedan uz drugi, frontom okrenuti prema ulici. Najstariji objekti u čaršiji bili su podignuti u duhu narodne arhitekture orijentalno-balkanske tradicije. Ukoliko su građeni kao spratne zgrade, na spratu se nalazi prostor namijenjen za stanovanje, dok su u prizemlju smještene zanatsko-trgovačke radnje. Objekti koji su građeni nakon 1878. godine masivne su konstrukcije i zidani kamenom ili opekom.

Današnji izgled stare čaršije drastično je narušen dogradnjama i obnovama jednog broja objekata, kao i podizanjem neprikladnih objekata novije generacije.

Share.

Comments are closed.