Crkva Sv. Dimitrija, XIII-XIV vIJ, Nehaj – II kat.

Crkva sv. Dimitrija nalazi se u utvrđenju Nehaj kod Sutomora. Datira se u kraj XIII ili početak XIV vijeka, prije izgradnje utvrđenja.

Sagrađena je kao jednobrodna građevina pravougaone osnove sa polukružnom oltarskom apsidom na istočnoj strani. Zasvedena je podužnim blago prelomljenim svodom, koji se oslanja na podužne zidove građevine i bočne prislonjene luke. Uz zapadnu stranu crkve naknadno je dozidan narteks, koji je kasnije obrušen. Građevina je malih dimenzija, zidana je pritesanim kamenom i bila je pokrivena kamenim pločama. Unutrašnjost crkve bila je živopisana, o čemu svjedoče tragovi nekadašnje fresko-dekoracije.

Crkva je imala dva oltara, pravoslavni i katolički, a sve do 1868. godine oko crkve se nalazilo groblje obje vjeroispovjesti, sve dok, kako piše Iveković, “Mehmed-paša ne pobaca iskopane kosti niz pećine”. Danas se crkva nalazi u ruševinama, a unutar i oko nje se se na Petrovdan okuplja narod na sabor.

Share.

Comments are closed.