Crkva Sv.Petke, XVIII-XIX vij, Sotonići – III kat.

Crkva Svete Petke je poznata po tome što je visoki zvonik, na preslicu, postavljen ne na pročelju, nego na južnoj fasadi okrenutoj ka selu.

Ima zatvoreno predvorje , što je veoma neuobičajeno, ali najneuobičajnije je njeno fresko slikarstvo i način na koji je oslikana od strane nekog naivnog freskopisca.

Share.

Comments are closed.