Manastir Starčevo, XIV vij, Skadarsko jezero – II kat.

Pravoslavni manastir Starčevo nalazi se u jugoistočnom dijelu istoimenog ostrva u Skadarskom jezeru.

Iako nije poznato vrijeme nastanka crkve Uspenja Bogorodice, njena gradnja se datuje između 1376. i 1378. godine.  Osnivač manastira bio je starac Makarije, isihasta i ugledni duhovnik onoga vremena, po kome su manastir i ostrvo dobili ime. Manastirska crkva je podignuta kao jednobrodna građevina, sa po jednom apsidom na istočnoj strani i bočnim zidovima, tako da crkva u osnovi ima oblik trikonhosa. Iznad centralnog dijela uzdiže se kupola. Izuzev crkve, u manastirskom kompleksu se nalaze konak i pomoćni objekti.

Manastir je u srednjem vijeku bio poznati prepisivački centar, a danas su poznata samo tri rukopisa, nastala u skriptoriju na Starčevu: Prolog (iz sedamdesetih godina XIV vijeka), Četvorojevanđelje Starčeve gorice i treći, uništeni rukopis o smrti Đurđa Balšića. U manastiru se nalazi grob poznatog štampara Božidara Vukovića Podgoričanina.

Danas je Starčevo aktivni otšelnički manastir na jezeru.

Share.

Comments are closed.