Trikonhos, VI vijek, Bar – II kat.

Barski Trikonhos je ime za ostatke ranohrišćanske crkve prve naseobine drevnih Barana, i nalazi se na početku današnje Ulice Maršala Tita u centru grada. Najstariji je vjerski objekat na ovim prostorima.

Otkriven je u arheološkim istraživanjima 1965. godine, na mjestu na kojem je, po narodnom predanju, postojala crkva “svetog kralja Vladimira”.

Očuvani zidovi ove vjerske građevine, mjestimično visoki i po jedan metar, omogućavaju da se sagleda kompletna osnova, zidana od tanjeg lomljenog i pritesanog kamena, utopljenog u klački malter. Po svojim arhitektonskim osobinama i stilskim koncepcijama, crkva je građena u vrijeme vizantijskog cara Justinijana (525 – 565 god), u doba njegove velike obnove carstva.

Trikonhos krajem osamdesetih, photo by Anto Baković

Crkva je prvo bila u funkciji memorijalne kapele neke veoma značajne ličnosti iz V vijeka, da bi tokom vjekova bila dograđena dodatna prostorija sa zvonikom sa južne strane, u kojoj je pronađen zasvođen grob. Oko Trikonhosa bilo je groblje sa crkvom. Grobovi su bili konstruisani od krovnih opeka, a među njima je bilo dosta dječijih grobova i grobova novorođenčadi.

Zanimljivo je da su, prilikom iskopavanja 1965. godine, u trikonhalnom dijelu crkve pronađeni zidovi građevine iz XVI vijeka, zabilježene na srednjovjekovnim gravirama kao casa (kuća) Darmasi ili casa Crampsi. Ostaci ove vile, pouzdano datirane na istom mjestu, morali su biti uklonjeni radi istraživanja drevne crkve.

Share.

Comments are closed.