Manastir Gornji Brčeli, XVIII vij, Brčeli – III kat.

Pravoslavni manastir Gornji Brčeli nalazi se u selu i udaljen je od manastira Donji Brčeli oko kilometar.

Manastir je podignut početkom 18. vijeka, a njegov osnivač bio je vladika Danilo Petrović. To mu je bila zimska rezidencija. Manastirska crkva posvećena Pokrovu Bogorodice predstavlja manju jednobrodnu građevinu pravougaone osnove, sa polukružnom oltarskom apsidom. na ogradnom zidu kapije je smješten jednodjelni zvonik na preslicu. Crkva je zidana sivim i bijelim kamenim kvadrima, ređanim u horizontalne redove. Dugačka je 10,5, a široka 5,5 metara. U njoj se nalazi ikonostas iz 1928. godine, sa 17 ikona koje je radio Petar Čolanović.

Nekadašnja škola u Gornjim Brčelima

U manastiru je osnovana jedna od prvih škola u Crnoj Gori 1863. godine (koja je radila do 1868, kada je preseljena u manastir Donji Brčeli).Gornji Brčeli su sada ženski manastir.

Share.

Comments are closed.